Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan är ej finansiell rådgivning och innehåller annonslänkar till Nordnet, Avanza, Savr & Lysa.

Välja fonddepå: ISK, KF eller något annat?

När du ska börja spara i fonder så behöver du välja vilken typ av konto du ska ha. Valet påverkar framförallt hur skatten betalas men det kan vara bra att åtminstone känna till de största skillnaderna när du ska välja mellan exempelvis ISK och KF.

👋. Tips för dig som vill spara i fonder

SAVR (reklamlänk) erbjuder samma fonder som din bank, men med 30-50% lägre avgifter!

Lysa (reklamlänk) är den mest populära fondroboten på den svenska marknaden.

Här kommer en enkel genomgång av skillnaderna mellan olika sparformer och vad du ska tänka på när du ska börja spara i fonder.

Olika konton när du sparar i fonder

Det finns ett flertal olika former som du kan spara i när du investerar i fonder. Det som framförallt skiljer är hur skatten beräknas för dina fonder.

TypSkatt på vinst/utdelningÅrlig schablonskattInkomstskatt vid uttagKvitta förluster
FondkontoJa, 30%0,12%NejJa
Investeringssparkonto (ISK)Nej0,375%*NejNej
Kapitalförsäkring (KF)Nej0,375%*NejNej
PensionssparandeNej0,075%**JaNej

*Beror på statslåneräntan så kan ändras, uppgift är för år 2022
**Avkastningsskatten baseras på pensionskapitalets värde den 1 januari

Fondkonto

Fond- eller aktiekonto är det som varit det vanligaste formen för sparande tidigare. Du sätter helt enkelt upp ett konto hos din nätmäklare som du kan använda för att köpa och sälja fonder på. I korthet gäller följande för ett fondkonto:

 • 30% skatt på vinst vid försäljning och utdelning
 • Möjligt att kvitta förluster mot vinster
 • Du står som ägare av aktierna
 • Tillfaller dödsboet vid avliden innehavare
 • Går att flytta mellan konton av samma typ

All vinst beskattas med 30%, både vid försäljning eller utdelning, men du kan också kvitta förluster. Du betalar också en årlig skatt på ditt innehav samt behöver redovisa alla köp och sälj som görs.

Om du tror att din avkastning kommer överstiga 1,5% så kommer det vara fördelaktigare att välja ett ISK eller KF utifrån dagens skatteläge. Såväl privatpersoner som företag kan använda sig av detta sparkonto.


Investeringssparkonto (ISK)

ISK är antagligen den vanligaste sparformen för privatpersoner som investerar i aktier och fonder. Anledningen är dels att det är ett väldigt smidigt sätt att äga fonder eftersom man inte behöver redovisa köp och sälj, samt att skatten varit väldigt fördelaktig sedan det infördes. I korthet gäller följande för ett ISK:

 • Schablonbeskattas oavsett om du gör vinst eller förlust
 • Köp och sälj behöver inte deklareras
 • Du står som ägare av innehaven
 • Tillfaller dödsboet vid avliden innehavare
 • Innehaven går att flytta mellan olika ISK

I ett ISK så betalar du en årlig schablonskatt baserat på det totala värdet av dina innehav och statslåneräntan (mer om hur skatten på ISK beräknas). Du betalar alltså ingen skatt på utdelningar och skatten påverkas inte av att du köper eller säljer. Endast privatpersoner kan har ett ISK.


Kapitalförsäkring (KF)

En KF påminner väldigt mycket om ett ISK men det finns några skillnader kring skatten men också hur och vem som äger. I korthet gäller följande för KF:

 • Schablonbeskattas oavsett om du gör vinst eller förlust
 • Köp och sälj behöver inte deklareras
 • Banken/Försäkringsbolaget står som ägare av innehaven
 • Du väljer arvtagare / förmånstagare
 • Innehav går inte att flytta
 • Fördelaktigt för utländska utdelningar

Att du som innehavare av kapitalförsäkringen inte äger innehaven innebär att du inte har möjlighet att närvara vid bolagsstämmor och ta del av andra rättigheter som aktie och fondägare har.

Samtidigt är det något bättre skattemässigt om du investerar i utländska värdepapper som ger utdelning. Du har då möjlighet att få tillbaka källskatten vilket inte är fallet för ISK.


Pensionssparande

Pensionssparande kan komma i flera olika former såsom tjänstepension, premiepension, privata pensionsförsäkringar och Individuellt pensionssparande (IPS).

Exakt vad du har och kan sätta upp beror på din specifika situation och reglerna för exempelvis pensionsålder och avdrag har ändrats en del genom åren.

Välja kontotyp för sparande i fonder

Vilken typ av konto du ska välja för ditt fondsparande beror vad du sparar till och vem det är som sparar.

Om du vill spara privat så är ISK eller KF populärt eftersom det underlättar skatten för både köp, sälj och utdelningar. Du kan även välja ett vanligt fondkonto men behöver då betala 30% vid ev. vinst på försäljning och för utdelningar. Fördelen är att du kan kvitta förluster mot vinster och betalar mindre skatt vid förlust. Skillnaderna mellan KF och ISK är små.

Om du vill spara till dina barn så kan du också välja mellan de olika vanliga sparformerna, men det är lite olika beroende på om du vill spara i ditt egna namn och ha kontroll över när pengarna blir tillgängliga för ditt barn eller om du sparar i barnets namn. Läs mer om att spara till barn.

Om du vill spara som företag så kan du inte använda ISK utan istället är det fondkonto eller Kapitalförsäkring som gäller. Investerar du via fondkonto så måste du som företag registreras som Legal Entity Identifier (LEI) vilket både kostar pengar och tar tid, så de allra flesta väljer en KF.

Om du vill spara till pensionen så sker det genom ett IPS, tjänstepension eller premiepension, men du kan såklart spara på egenhand till pensionen i ett ISK eller KF. Pensionssparande upplever många som krångligt och svårförståligt, eftersom det beror så mycket på just dig och ditt jobb med mera. Det finns också flera skillnader och regler beroende på hur du vill spara vilket du kan läsa mer om på pensionsmyndighetens hemsida.

Välja mellan KF och ISK

Skillnaden är som tidigare nämnt liten mellan en kapitalförsäkring och ett investeringssparkonto. Det är egentligen bara 2 saker du behöver fundera över hur det påverkar ditt sparande:

 • Vem ska stå som ägare? Om du vill spara till dina barn eller investera via ett företag så är KF vanligare eller nödvändigt, men om du ska investera som privatperson spelar det ingen roll.
 • Kommer du få utländska utdelningar? Om du inte tänkt investera i utländska aktier som ger utdelning så spelar det ingen roll, men om så är fallet så är det bättre med KF eftersom du kan få tillbaka källskatten som annars tas ut.

Det är också en fråga om hur dina investeringar ska ärvas eftersom du i en KF kan välja vem som ska stå som förmånstagare och ärver, medan ett ISK tillfaller dödsboet som sedan fördelar arvet.

Källor: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/investeringssparkontoisk, https://www.pensionsmyndigheten.se/, https://iskkonton.se/isk-eller-kapitalforsakring/

Lämna en kommentar