Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan är ej finansiell rådgivning och innehåller annonslänkar till Nordnet, Avanza, Savr & Lysa.

Hållbara fonder: 10 bra fonder att investera i

Etiska fonder, gröna fonder, ESG fond eller miljöfond – oavsett vad du väljer att kalla det så har hållbara fonder minst sagt blivit allt vanligare och mer efterfrågat. Att välja hållbara fonder är en av de enklaste sätten att vara med att påverka i vad vi tillsammans satsar på för framtiden och ställa krav på företag att bli mer aktiva i sitt hållbarhetsarbete. Investerar man för sina barns framtid så kan det vara extra intressant att göra det med en hållbarhetsaspekt.

👋. Tips för dig som vill spara i fonder

SAVR (reklamlänk) erbjuder samma fonder som din bank, men med 30-50% lägre avgifter!

Lysa (reklamlänk) är den mest populära fondroboten på den svenska marknaden.

Det är dock lite klurigt att säga exakt var gränsen går för en hållbar fond och på en skala finns det också mer eller mindre hållbara alternativ. Kritiken mot en del hållbarhetsinvesteringar är just om de faktiskt är hållbara eller inte och istället gör att även felsatsningar får tillgång till kapital. Här går vi igenom hur du kan hitta bra hållbara fonder och listar de som placerar sig i toppen inom varje kategori.

Vad är en hållbar fond

Som alltid när det kommer till hållbarhet finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till. För fonder så saknas det idag en exakt definition, utan det finns flera olika mått som visar på hur hållbar fonden är beroende på vilken aspekt du vill utgå från. Var därför aningen kritisk när en fond kallar sig hållbar eller miljöfond och sätt dig in i exakt på vilket sätt den är hållbar. Här är 4 olika index du kan använda för att bedöma hur hållbar en fond är:

Låg koldioxidrisk (Morningstar)

Morningstar är ett av de mer välkända instituten vad gäller bedömning av fonder och de har tagit fram ett mått på en fonds CO2 risk. Om en fond är är märkt som med låg CO2 risk så innebär det att fonden investerar i bolag som har låg exponering mot fossila bränslen och låg risk att drabbas ekonomiskt av ändringar av koldioxidutsläpp. För att få märkningen så ska riskvärdet varit under ett specifikt gränsvärde de senaste 12 månaderna och max 7% av fondens innehav får ha exponeringen mot fossila bränslen.

Det innebär att om världen ställer om till låga koldioxidutsläpp och fossilfria alternativ kommer bolagen som fonden investerar i inte drabbas ekonomiskt. Det innebär alltså inte att bolagen släpper ut lite koldioxid, utan bara att de enkelt kan ställa om eller påverkas lite med förändringen. Flest fonder som får märkningen låg CO2 risk finns inom Läkemedelsfonder, IT-fonder och Sverigefonder.

Se fonder med låg CO2 risk på Avanza

vindkraft koldioxid
Låg koldioxidrisk är en aspekt att kolla på när det kommer till hållbara fonder

Hållbarhetsskala och mått (Morningstar)

Morningstar har också tagit fram två andra verktyg för att bedöma fonder utifrån deras arbete med hållbarhetsfrågor.

Det första är en hållbarhetsskala. Varje fond bedöms på en skala mellan 0-100 där ett lågt värde innebär att fonden är mer hållbar. I bedömningen tittar man dels på innehavens hållbarhetsarbete och vad för typ av bolag det är genom att bedöma miljöarbete (hur bolaget påverkar miljön och klimatet), socialt ansvar (mänskliga rättigheter och arbetsvillkor) och bolagsstyrning (korruption, rättigheter och befattningshavare).

Det andra är ett mått på hur en fond presterar på hållbarhetsfrågor inom sin kategori av fonder. Här utgår man från hållbarhetsmåttet för att skapa en jämförelse med andra liknande fonder. Det gör det lättare att förstå om den typen av fond är bra om man jämför med andra likvärdiga fonder.

Se hållbara fonder på Avanza

Svanenmärkta fonder (Svanen)

Svanenmärkning är kanske en av de starkaste symbolerna för hållbara alternativ och är Nordens officiella miljömärkning sedan 1989. Sedan en tid tillbaka ger det även sin märkning till fonder vilket innebär extra hårda krav på hållbarhet.

I grunden innebär en Svanenmärkning något förenklat att en fond måste avstå att investera i vissa branscher, göra en hållbarhetsanalys innan man investerar i en placering och också prioritera hållbarheten framför ekonomiska fördelar när man väljer vad man investerar i. Alla Svanenmärkta fonder rapporterar sedan årligen sitt hållbarhetsarbete och hur man genomför det.

Kraven skärps dock ständigt och man ställer högre krav allteftersom man utvecklar sin bedömning. Idag är cirka 65 fonder Svanenmärkta, varav de flesta kan du hitta på Avanzas fondlista.
Här är ett urval av Svanenmärkta fonder:

 • Carnegie All Cap
 • CB Save Earth Fund
 • Didner & Gerge Global
 • Skandia Världsnaturfond
 • Skandia Cancerfond

Fler Svanenmärkta fonder på Avanza

Så hittar du hållbara fonder

För att hitta fonder som är hållbara så kan du använda de olika märkningarna som beskrivs ovan för att enkelt filtrera fram hållbara fonder. Om du vill vara säker på att du verkligen investerar hållbart är det bästa att bara titta på Svanenmärkta fonder eftersom det är den hårdaste bedömningen av hållbarhet som finns att tillgå. Det finns ändå runt 65 olika fonder att välja mellan.

Det andra är att fundera på vad som är viktigt för dig när det gäller hållbarhet. Det finns nämligen lite olika sätt att se på hållbara fonder:

 • Fonder som investerar i framtidsbolag som arbetar med att hitta hållbara lösningar för framtiden. Kan vara företag som skapar lösningar för klimatkrisen men också läkemedelsföretag som vill skapa bättre och billigare sjukvård.

 • Fonder som väljer bort dåliga bolag med ohållbara affärsmodeller. Det kan vara företag i oljeindustrin eller spelbolag som skapar spelberoende.

 • Fonder som arbetar för att påverka hållbarhetsarbetet i sina innehav genom att ställa krav på ledningen och hur man arbetar.
En hållbar fond måste inte bara fokusera på grönenergi utan det finns flera olika typer av företag och strategier för vad för fonden kan inneha

Bästa hållbara fonderna 2021

När det är så definierat vad som ens är en hållbarhetsfond så är det också svårt att säga vilken fond som är bäst eller mest hållbar. Det beror som sagt på vad du är ute efter och tycker är viktigast. Här är ett urval av 10 olika fonder som har höga betyg vad gäller hållbarhet och på olika sätt utmärker sig i sitt arbete.

 • Handelsbanken Hållbar Energi
 • Handelsbanken Sverige Selektiv
 • CB Save Earth Fund
 • Didner & Gerge Global
 • Skandia Cancerfonden
 • Skandia Världsnaturfond
 • Ålandsbanken Green Bond ESG B
 • Tundra Sustainable Frontier Fund
 • Handelsbanken Tillväxtmark Tema 
 • Avanza Europa (En av de indexfonder som har bäst hållbarhet)

Fler hållbarhetsfonder på Avanza

Källor: https://www.fondbolagen.se/fakta_index/ordlista/

Lämna en kommentar