Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan är ej finansiell rådgivning och innehåller annonslänkar till Nordnet, Avanza, Savr & Lysa.

Sverigefonder: Bästa fonderna för att investera i svenska marknaden

Sverige är ett aktie och fondintresserat land där var och varannan person investerar på den svenska börsen. För många är det enklast att förstå och investera i samma marknad som man befinner sig på vilket gjort olika typer av Sverigefonder till ett vanligt val.

👋. Tips för dig som vill spara i fonder

SAVR (reklamlänk) erbjuder samma fonder som din bank, men med 30-50% lägre avgifter!

Lysa (reklamlänk) är den mest populära fondroboten på den svenska marknaden.

Här är en genomgång av Sverigefonder; vad det är, varför du ska investera i det och en lista med några av de bästa fonderna för den svenska marknaden.

Bästa Sverigefonden 2021

Vilken som är den bästa Sverigefonden förändras kontinuerligt och beror såklart alltid på vilken tidsperiod man väljer att titta på. Utvecklingen över 1, 3 eller 5 år kan ju skilja väldigt mycket, och det viktigaste är att få en bra avkastning över tid även i framtiden.

FondAvkastning 1 år – 2021
Odin Small Cap C65,5 %
Spiltan Aktiefond Småland64,9 %
Danske Invest Sverige Småbolagsfond64,0 %
Enter Småbolagsfond A63,9 %
Spiltan Småbolagsfond63,5 %
Uppdaterat Oktober 2021

De billigaste Sverigefonderna

Även om man ofta letar efter de bästa fonderna så är det också bra att ha koll på avgifterna. Det måste inte vara att man ska köpa den billigaste fonden, men man bör iaf fråga sig vad man får för den extra kostnaden som en dyrare fond har. Här är ett urval av några av de billigaste Sverigefonderna.

FondAvgift
Nordnet Indexfond Sverige0,0 %
Avanza Zero0,0 %
Avanza Sverigefond0,17%
PLUS Allabolag 0,20 %
Länförsäkringar0,21 %

Vad är en Sverigefond

Många fonder har någon typ av inriktning och en typ av inriktning kan vara ett specifikt land, en så kallad landsfond. Sverigefonder är alltså en fond som investerar med fokus på Sverige genom att köpa aktier i svenska bolag eller andra värdepapper på den svenska börsen. Det finns andra landsfonder såsom Rysslandsfonder och USA fonder.

En Sverigefond måste inte ha 100% av sina investeringar i Sverige, utan de flesta har minst 90% men kan också investera i andra länder om de hittar bra möjligheter. Det kan vara andra Nordiska länder såsom Danmark eller Norge, men också något helt annat beroende på vad fonden har satt upp för riktlinjer.

Även om alla Sverigefonder har ett gemensamt fokus på Sverige så kan det skilja ganska mycket mellan olika Sverigefonder. Vissa kanske har riktar in sig på småbolag, andra storbolag och några på en viss bransch eller investeringsstrategi. Du hittar också indexfonder som har svenska index som sin grund, vilket man också kan kalla för en Sverigefond.

Varför man ska spara i en Sverigefond

Som svensk är det oftast en självklarhet att spara en viss del av sin portfölj i en Sverigefond. Anledningarna är flera, men framförallt handlar det om att man vill följa med utvecklingen på marknaden där man befinner sig.

Skulle man exempelvis bara investera i utländska marknader och den svenska går väldigt bra samtidigt som också svenska kronan stärks, så tappar man väldigt mycket i förhållande till alla andra i Sverige.

Sparar man i fonder för att exempelvis har råd med ett framtida boende eller till pensionen riskerar man med andra ord att halka efter. Samtidigt kan man såklart få en extra positiv effekt av att enbart investera i utlandet, men det har mer med riskminimeringen att göra att iaf ha en del av sitt kapital i svenska marknaden.

En annan anledning är att man som svensk ofta har extra bra utbud av svenska fonder med Sverigefokus eftersom det är här våra svenska fondförvaltare har bättre kunskap och fördel. Att som svensk förvaltare ha bättre insyn i den amerikanska marknaden eller kinesiska än vad en amerikan eller kinesisk motsvarighet säger sig självt att det är svårt.

Man har alltså ett större utbud av Sverigefonder och det ofta till ett bättre pris än om man investerar i andra typer av fonder.

Varför ska man inte spara i en Sverigefond

Det finns egentligen ingen direkt anledning till varför man inte skulle spara i en Sverigefond, men det är såklart inte heller något måste. Man kanske redan investerar i Sverige via andra tillgångar såsom fastigheter, pension, privat företag eller fastigheter. Då kanske man är exponerad på ett sätt som gör att man blir mer påverkad än nödvändigt om man även investerar i fonder med fokus på Sverige.

Många som köper fonder gör det också för att få exponering mot just andra marknader än Sverige. Att köpa en teknikfond eller europeisk fond kan fortfarande ha rätt många innehav som är svenska, så att ha en fond som är begränsad mot bara ett land gör att man kanske inte får den bästa avkastningen.

Aktiv eller passiv Sverigefond

Eftersom Sverigefonder endast säger något om vilket land fonden huvudsakligen investerar i så finns det såklart rätt många fler val att göra om man vill köpa en Sverigefond. Ett val är om man vill ha en aktiv eller passiv Sverigefond.

En passiv fond är vanligtvis en indexfond som bara köper aktier i ett visst index efter hur stor del de har och ingen annan typ av analys. Det innebär att du kommer få exakt den avkastning som indexet som fonden följer. Passiva fonder är också oftast billigare, ibland är fonderna gratis, eftersom de inte har väldigt små kostnader för att sköta fonden.

Aktiva Sverigefonder är istället att fonden har en viss förvaltning som hela tiden analyserar och anpassar innehaven enligt den modell och analys de har för att maximera avkastningen. Huruvida det är bättre tvistar man ofta om, men det finns iaf en teoretisk chans till att få bättre avkastning än index. Avgiften är dock högre, så du betalar i princip för tjänsten att någon sköter fondens innehav.

Lämna en kommentar