Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan är ej finansiell rådgivning och innehåller annonslänkar till Nordnet, Avanza, Savr & Lysa.

Skatt på fonder: Deklaration för olika sparformer

Hur mycket skatt du betalar på dina fonder beror på hur du äger dem eftersom det finns flera olika sparformer för fonder. Hur du ska redovisa och betala skatten beror också på vilken sparform du väljer så det är bra att sätta sig in i skatten redan när du börjar spara i fonder.

👋. Tips för dig som vill spara i fonder

SAVR (reklamlänk) erbjuder samma fonder som din bank, men med 30-50% lägre avgifter!

Lysa (reklamlänk) är den mest populära fondroboten på den svenska marknaden.

De vanligaste typerna av sparformer som vi går igenom hur skatten funkar för är Investeringssparkonto, Kapitalförsäkring och Fondkonto.

Olika kontotyper har olika skatt

Dina fonder beskattas på lite olika sätt beroende på vad för typ det är och om du köper eller säljer med förlust. Alla typer ger en årlig schablonskatt och sedan behöver du antingen betala skatt på vinsten eller har möjlighet att kvitta en ev. förlust.

TypSkatt på vinst/utdelningÅrlig schablonskattKvitta förluster
FondkontoJa, 30%0,12%Ja
Investeringssparkonto (ISK)Nej0,375%*Nej
Kapitalförsäkring (KF)Nej0,375%*Nej
*Beror på statslåneräntan så kan ändras, uppgift är för år 2022

Skatt på Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, oftast kallat bara ISK, är ett typ av konto där du kan spara såväl fonder som andra värdepapper såsom aktier och annat. ISK infördes för att underlätta för privatpersoners sparande och är därför förenklat på flera sätt.

När du har dina fonder på ett ISK behöver du inte redovisa eller betala skatt för varje gång du säljer eller köper fonder. Det gör det väldigt mycket enklare att beräkna skatten när du redovisar. Istället så schablonbeskattas ett ISK, vilket innebär att man räknar ut hur mycket skatt du ska betala genom att titta på hur mycket pengar du har totalt i ditt ISK, istället för att räkna på varje enskild vinst och förlustaffär.

Räkna ut din skatt

För att beräkna hur mycket pengar du har tar man genomsnittet utifrån det belopp du har i slutet av varje kvartal. För att man inte ska kunna fuska och ta ut pengarna precis innan, tittar man också på insättningar du gjort under året och räknar med en fjärdedel av det i kapitalunderlaget som man beräknar skatten på. Senaste åren har skatten på kapitalunderlaget varit minsta möjliga, vilket är 0,375% av kapitalunderlaget.

Skillnad mellan ISK och andra sparformer

Det som skiljer ett ISK från ett vanligt fondkonto är att du alltid kommer betala skatt oavsett hur det går för dina fonder och även om du inte sålt något. Du kan inte heller göra avdrag för förluster, något som annars är vanligt och kallas kvittning. Fördelen är dock att du inte behöver redovisa alla affärer och betalar en låg skatt även om du gör en stor vinst.


Skatt på kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring påminner rätt mycket om ISK när det gäller upplägg och skatt. Även för en kapitalförsäkring så betalar du en schablonskatt istället för vid varje vinstaffär. Skattens storlek är densamma som för ISK och utgår från statslåneräntan.

Något som dock skiljer är att för en kapitalförsäkring så räknas skatten fram och dras sedan från din KF automatiskt varje månad. När du tar ut pengar från din Kapitalförsäkring är de alltså redan skattade och klara att användas. En liten annan skillnad är att även företag kan använda sig av kapitalförsäkring, vilket inte är fallet med ISK där bara privatpersoner kan använda det.


Skatt på fondkonto

Om du äger dina fonder via ett fondkonto ska du, oavsett om du sålt fonder eller inte under året, redovisa en schablonintäkt. Schablonintäkten räkna fram automatiskt av din bank, och baseras på 0,4% av värdet på dina fonder vid årets första dag. Skatten är sedan 30% som vanligt, så du betalar 0,12% i skatt på ditt totala fonders värde.

Om du sedan har sålt fonder så betalar du 30% skatt om du gjort en vinst. Alla affärer redovisas på din K4 blankett med anskaffningsvärde (vad du betalade för fonderna) och realiserad vinst eller förlust. Det finns lite olika sätt att beräkna dina affärer, vilket Skatteverket hjälper dig med.

Förlustavdrag och kvittning

Om du gjort förluster på dina fondaffärer under året så kan du kvitta delar av förlusten mot vinsten så du inte behöver betala lika mycket skatt. Om du har mindre vinst än förlustavdraget så får du kvitta den överblivna delen med 70%. Skatteverket gör själva avdraget, så allt du behöver göra är att redovisa dina affärer så sker din kvittning och förlustavdrag automatiskt.

Undantag av skatt för barn

Om du sparar på ett fondkonto till dina barn i deras namn så finns det ett undantag för att de inte ska behöva deklarera. Det innebär att om man har mindre än 200 kr i schablonintäkt, vilket motsvarar 50 000 kr, så behöver ditt barn inte skatta (så länge de inte har några andra inkomster som också ska beskattas).


Hur man deklarerar fonder

De flesta av alla uppgifter lämnas automatiskt över från din bank till Skatteverket, vilket gör att det mesta redan är förtryckt när du får din deklaration. Beroende på vad för sparform du använder kommer också reglerna och deklarationen vara annorlunda.

När skatten dras för dina fonder

Som all privat inkomstdeklaration så deklarerar du ditt fondsparande och skatt på våren med din vanliga deklaration. Alla uppgifter har oftast redan lämnats till Skatteverket från din bank, så det kommer förifyllt hur mycket du ska betala. De fondandelar du sålt under 2020 kommer räkna med i din skatt 2021.

Sedan beror det på hur du sparar vilka möjligheter du har att göra avdrag och hur svårt det är att kontrollera dina uppgifter. För alla konton kommer det vara en viss skatt utifrån din genomsnittliga innehav under året och aktuell skattesats.

Har du däremot ett fondkonto så är det bara om du sålt aktier med vinst som du behöver redovisa hur stor vinst du gjort och betala 30% på vinsten.

Har du även fått utdelning till din fonddepå så kommer den också beskattas med 30% om du inte har fonderna i ett ISK eller en KF. Din fondskatt beräknas sedan in med övriga skatter och betalas in efter att din slutgiltliga skatt är satt.

Källa: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/investeringssparkontoisk

Lämna en kommentar