Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan är ej finansiell rådgivning och innehåller annonslänkar till Nordnet, Avanza, Savr & Lysa.

Råvarufonder: Fonder som investerar i guld, olja och andra råvaror

De flesta fonder investerar i antagligen aktier eller räntor, men det finns även ett tredje sätt som är relativt vanligt fokus för fonder. Råvarufonder investerar i råvaror av olika slag såsom guld, silver, olja, men också mjukare råvaror såsom vete och trä.

👋. Tips för dig som vill spara i fonder

SAVR (reklamlänk) erbjuder samma fonder som din bank, men med 30-50% lägre avgifter!

Lysa (reklamlänk) är den mest populära fondroboten på den svenska marknaden.

Med tanke på Rysslands invasion av Ukraina så påverkas många råvaror kraftigt eftersom framförallt Ryssland är en stor aktör vad gäller olja, gas såväl som metaller och andra råvaror. Var med andra ord medveten om riskerna med att investera, att din investering kan öka såväl som minska i värde och att det inte finns några garantier att du får tillbaka det investerade beloppet.

Sammanfattning om råvaror och fonder

 • Råvaror påverkas i mindre grad av hur börsen går, vilket gör det till en bra tillgång för att diversifiera fondportföljen
 • Råvaror är väldigt specifika till sin bransch och användning, vilket kräver viss kompetens för att analysera
 • Råvarufonder har olika sätt att investera i råvaror, antingen direkt i råvaran eller genom bolag som sysslar med råvaran.
 • Råvaror svänger ofta i värde och påverkas av många faktorer som är svårt att förutse (väder, politik, efterfrågan, tillgång etc)
 • Råvarufonder kan vara en bra idé när börsen går ned, men är oftast använt som komplement till andra typer av aktie och räntefonder

Vad är en råvarufond

En råvarufond är en fond om huvudsakligen investerar i råvaror. Oftast är den en utvald råvara såsom guld eller olja, men det finns också fonder som har en mix av råvaror eller fokuserar på en större grupp, så som metaller.

De bästa råvarufonder 2021

Råvaror har haft ett väldigt bra år 2021 (precis som mycket annat) med ökade priser på flera olika tillgångar. De råvarufonder som presterat bäst senaste året är följande enligt SAVR:

FondAvkastning 2021
Vontobel Commodity H Hedged SEK41,5%
Schroder AS Commodity A Acc USD34,4%
T. Rowe Price Glb Nat Res Eq A USD33,9%
Aberdeen S WldResEq S USD Acc33,5 %
Barings Global Resources A USD Inc33,4%

De billigaste råvarufonder

Generellt sett så finns det inte ett enormt utbud av renodlade råvarufonder via svenska tjänster. På SAVR hittar vi 16 olika fonder som är kategoriserade som råvarufonder. De flesta av dessa har avgifter som ligger mellan 1,2% och 1,8%, med några undantag som ligger strax under 1% och över 3%. Den som utmärker sig extra när det handlar om billig råvarufond är AuAg Silver Bullet A som har 0,88% i avgift.

FondAvgift (SAVR)
AuAg Silver Bullet A0,88%
T.Rowe Price Glb Nat Res Eq A USD1,16%
Jupiter Gold & Silver L USD Acc1,20%
Allianz Global Metals & Mining A EUR1,25%
Aberdeen S WldResEq S USD Acc1,30%

De mest populära råvarufonder

Av de mest populära råvarufonderna så hittar vi via Avanza en fond som heter Atlant Green Tech Metals. Fonden har inte haft en särskilt positiv utveckling senaste 5 åren, men det som antagligen gjort den populär är att den huvudsakligen investerar i ”gröna metaller” och företag som ligger in linje med de hållbarhetskrav som ställs inom den nya EU taxonomin.

FondÄgare Avanza
Atlant Green Tech Metals3400
BGF World Mining A21460
Allianz Global Metals and Mining A EUR810

Olika typer av råvarufonder

En råvara är ett ganska brett begrepp och tittar man i Wikipedia så kan man läsa att ”råvara är en vara som utvunnits ur naturen men inte behandlats”. Det är alltså egentligen vad som helst som finns i naturen som kan användas till exempelvis en produkt eller omvandlas till energi. Man också dela in råvaror i två typer; hårda råvaror som vi bryter eller utvinner från naturen genom gruvor och verk, och mjuka råvaror som vi människor odlar eller producerar.

Hårda råvaror

 • Metaller (guld, silver, aluminium, koppar, palladium)
 • Olja
 • Gas
 • Mineraler

Mjuka råvaror

 • Odlade produkter (vete, kaffe, majs, socker)
 • Boskap (Ko, gris, kyckling)
 • Timmer
 • Energi

Varje råvara är unik i sitt slag och påverkas på olika sätt. De flesta hårda råvaror är begränsade i sin tillgång (eftersom vi själva inte kan skapa dem), är olika svårt att utvinna och har väldigt olika värde. Användningsområde är också väldigt olika, där en kanske används i begränsad mängd i ett kretskort medan en annan använd som grundmaterial för byggnader.

Alla råvarors tillgång och efterfrågan kan ändras. De mjuka råvarorna är inte lika begränsade i tillgång, men kan ändå drabbas av temporära skillnader i utbud och efterfrågan. Många av dem är också mer säsongsberoende och påverkas av väder och klimat. De kan också drabbas av sjukdomar eller andra angrepp som gör att de minska i tillgång.

Andra omständigheter som kan påverka råvarupriset. För alla råvaror finns det också politiska effekter som kan påverka priset. Ändringar regler för metoder eller användning av vissa material kan också ge effekt på både hur billigt det är att utvinna såväl som hur många som vill ha råvaran. Ett krig i ett land kan också ge effekt om landet är kritiskt för tillgången, något man sett när oljepriset påverkats när länder i Mellanöstern haft konflikter.

Råvaror finns i många olika typer och beroende på vilken fond du väljer att investera i kan den vara fokuserad på en viss typ eller flera olika inom samma ”tema”.

Hur råvarufonder investerar i råvaror

Att investera i råvaror kan man göra på lite olika sätt. Om man tänker att du själv skulle vilja äga vete så skulle du såklart kunna gå till en affär och köpa massa vete som du förvarar hemma. För en råvarufond blir det lite mer komplex med tanke på volymen de vill köpa och typen av råvara det är. Det kan fortfarande vara som så att man investerar i faktiska tillgångar, ex. köper framtida olja som man sedan säljer vidare innan man behöver ta emot den, men oftast sker det genom kontrakt som speglar priset och inte själva råvaran i sig.

Ett annat sätt är att man investerar i bolag som påverkas av råvaran eller själva äger den. Det kan vara att man investerar i gruvbolag eller oljebolag som själva utvinner olja eller metaller som i sin tur påverkas av råvarumarknadens förändringar. Det kan därför vara klokt att titta i detalj på vilket sätt fonden du tänker köpa investerar i råvaror.

Varför man ska köpa råvarufonder

 • Komplement till andra tillgångar
 • Mindre korrelation med börsen i övrigt
 • Enklare sätt att investera i en bransch istället för via aktier i företag

Många som investerar i råvarufonder gör det som ett komplement till sin vanliga aktie- och fondportfölj. Anledningen är framförallt att råvaror inte är särskilt sammanlänkad med börsen i övrigt, så även om aktiemarknaden går ned så kan samtidig råvaror öka i pris. Det innebär att man kan få avkastning även vid ett börsfall, eftersom man då har en annan typ av investering.

Råvarufonder kan också vara ett smidigt sätt att investera istället för att själv köpa aktier. Vissa råvarufonder äger nämligen aktier i bolag som tjänar på om råvaran stiger i pris istället för att investera direkt i råvaran i sig.

Om du exempelvis tror att guld eller olja ska gå upp i pris så kan du såklart hitta några aktier med guldgruvor eller oljefält. Guld och oljebolagen är framförallt vanliga på USA och Kanadabörsen så då kan det vara smidigare att bara köpa en fond som har en utvald portfölj med den typen av bolag.

Risker med råvarufonder

 • Många råvaror kan vara mer volatila än aktier
 • Enskilda händelser kan ge stor påverkan, exempelvis väder
 • Svårare att förutse värdet och prisändringar

Råvaror kan många gånger vara mer volatila, alltså att priset ändras kraftigt, om man jämför med aktier. Det beror delvis på att råvaror är mer säsongberoende och kan påverkas av enskilda event som påverkar dess tillgång och efterfrågan.

Risken är alltså högre än många vanliga fonder om man tänker i hur stabil avkastningen är över tid. Det beror såklart på vilken råvara och fond du tittar på, men generellt så bör du vara beredd på att det kommer vara annorlunda än vanliga fonder.

Det man också ska tänka på är att det vanliga är att man låter råvaror utgöra en liten del av portföljen och inte basen, för ge en viss motverkan vid börsnedgång. Aktie- och räntefonder är fortfarande det som är vanligast, mycket p.g.a. att det historiskt också varit fonderna som givit bäst avkastning och varit stabilare.

Hållbara råvarufonder, finns det?

Eftersom många råvarufonder är inriktade på olja- och gruvindustrin, samt användning av fossila tillgångar så är det inte helt lätt att hitta hållbara råvarufonder. Aberdeen S WldResEq S USD Acc är ett exempel på en fond som har ett högre fondbetyg, genom att ha fokus och investera i bolag som är verksamma inom energisektorn eller med naturtillgångar. Hur pass hållbart det är jämfört med andra typer av fonder med Svanenmärkning eller uttalad hållbarhetsprofil är dock svårt att avgöra.

Vad som är hållbart är alltid en fråga att diskutera. Nu senast med kriget i Ukraina har vissa typer av råvaror med ursprung från Ryssland blivit bannlysta och påverkat både hållbarheten i vissa investeringar såväl som råvarors tillgång. Det finns alltså väldigt många politiska och mänskliga aspekter att ta hänsyn till lika mycket som miljöfrågor.

Lämna en kommentar