Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan är ej finansiell rådgivning och innehåller annonslänkar till Nordnet, Avanza, Savr & Lysa.

Småbolagsfonder: De bästa småbolagsfonderna 2023

Många större fonder investerar i de största bolagen på marknaden, men det finns också något som kallas småbolagsfonder som istället investerar i mindre bolag. Kanske inte riktigt så små som man kan tro, det är fortfarande miljardbolag som kan finnas med som innehav i en småbolagsfond.

👋. Tips för dig som vill spara i fonder

SAVR (reklamlänk) erbjuder samma fonder som din bank, men med 30-50% lägre avgifter!

Lysa (reklamlänk) är den mest populära fondroboten på den svenska marknaden.

Småbolag kan ofta växa snabbare än stora och möjligheterna till avkastning också större. Men att investera i småbolag själv kan ofta vara klurigt eftersom det kan svänga snabbt både upp och ned. Det krävs med andra ord att man är mer insatt och förstår verksamheten mer än vad ett större bolag ofta kräver.

Det är här småbolagsfonder passar bra och hjälper dig att investera i mindre bolag som du annars kanske inte själv hittat eller förstått.

5 bästa småbolagsfonder senaste 5 åren

De småbolagsfonder som gått bäst avkastningsmässigt de senaste åren är såklart inte alltid de som kommer fortsätta gå bra. VIlken som är den bästa småbolagsfonden idag kommer antagligen inte vara det imorgon. Det gäller som alltid att kolla över en längre tidsperiod för att se vilka som klarar av att leverera och verkar duktiga på att förvalta sin fond. Här är de småbolagsfonder som gått bäst de senaste 5 åren (per 2021-09-03). Vill du se mer i detalj så rekommenderar vi att använda SAVRs tjänst som enkelt jämför de flesta fonderna.

 • Enter Småbolagsfond A
  Avgift 1,73% – Morningstarbetyg: 5/5 – Avkastning 5 år: +286,1%
  Enter Småbolagsfond A är en svensk fond som är framförallt är fokuserar på den svenska marknaden. Det är en aktiv fond som är inriktad på att hitta mindre bolag med tillväxtpotential kombinerat med uthållig affärsmodell, stark ledning och bra marknadsposition. Många bolag är inom industri och teknik, men man har flera aktier även i andra branscher. Avgiften är relativt hög och det är även risken, men man har också de senaste 5 åren avkastat närmare 280%. Enter har funnits sedan 1999 och är sedan 2016 en del av Pareto. Målet med fonden är att växa med 15% per år.

 • SEB Sverigefond Småbolag
  Avgift 1,58% – Morningstarbetyg: 5/5 – Avkastning 5 år: +208,8%
  SEBs svenska småbolagsfond består av närmare 225 bolag där stor del är inom industriföretag, men också fastigheter, teknik och sjukvård. Fonden får utöver småbolag också investera i olika derivat och andra finansiella instrument. De senaste 5 åren har utvecklingen varit strax över 200%, men sedan starten i slutet av 80-talet så är utvecklingen svindlande 10.000%.

 • Spiltan Småbolagsfond
  Avgift 1,61% – Morningstarbetyg: 4/5 – Avkastning 5 år: +229,8%
  Spiltan är ett relativt välkänt fondbolag för många småsparare tack vare dess grundare och VD Per Håkan Börjesson. Med sin småbolagsfond fokuserar man på mindre bolag med goda tillväxtmöjligheter i kombination med rimlig värdering. Man fokuserar uteslutande på svenska bolag och investerar aktivt utan att ta hänsyn till bolagens fördelning gentemot index. Målet med fonden är att över tid ge en bättre avkastning än Carnegie Small Cap Return Index även med hänsyn till avgifter. De senaste 5 åren har man avkastat 229,8%, vilket också är i linje med sitt mål.

 • SEB Nordenfond Småbolag C EUR Lux
  Avgift 2,88% – Morningstarbetyg: 5/5 – Avkastning 5 år: +215,6%
  Den klart dyraste småbolagsfonden på listan är en av de få som har ett bredare investeringsfokus än bara Sverige (även om det utgör kärnan). Det ger ett större urval, men det finns också en valutarisk när fonden placerar pengar även i andra valutor. Senaste 5 åren har avkastningen varit 215,6%.

 • AMF Aktiefond Småbolag
  Avgift 0,45% – Morningstarbetyg: 4/5 – Avkastning 5 år: +209,7%
  AMF Aktiefond Småbolag är precis som övriga listade småbolagsfonder fokuserade på svenska små och medelstora bolag. Upp till 25% kan dock placeras på övriga marknader i Norden, men i dagsläget är det nästan uteslutande svenska aktier utgör fondens innehav. Man har ingen specifik branschinriktning utan investerar kontinuerligt i de alternativ som man anser ger bäst avkastningsmöjlighet. Av de bästa småbolagsfonderna så är detta en av de billigaste avgifterna med 0,45% i totala avgifter.

Vad räknas som småbolagsfond

Småbolag kan ju egentligen betyda lite vad som helst och det finns ingen exakt definition på vad ett småbolag är. För de flesta fonderna har man valt att beskriva det som att inget bolag får vara värderat till mer än 1% av börsens totala värde. Vissa andra har istället 0,5% av börsens totala värde som gräns. Det innebär att urvalet blir ännu snävare och bolagen mindre.

Det innebär att ett bolag fortfarande kan vara värt flera miljarder och ändå anses vara ett småbolag som kan köpas av en småbolagsfond. Öhman Småbolagsfond har exempelvis Getinge och Trelleborg i sin småbolagsfond som är värda mellan 50 och 100 miljarder.

När bolagen blir allt för små är det ofta svårt för en fond att köpa aktien eftersom det finns en begränsad mängd aktier så fonden får svårt att få in så många som man vill utan att påverka priset mycket. De allra minsta bolagen är därför oftast undantagna för många fonder, eller att de har en fast del som inte ändras särskilt mycket.

Varför ska man investera i småbolagsfonder

Den främsta anledningen att investera i småbolagsfonder är att man lättare kan investera i tillväxtbolag som kan växa avsevärt mer än större bolag. Potentialen är med andra ord högre att få större avkastning i småbolagsfonder. Som småsparare är det också många gånger svårt att själv bedöma mindre bolag och deras verksamhet som kan vara mer känslig för förändringar.

Att potentialen är hög sker såklart också genom att risknivån ofta anses vara högre i småbolagsfonder. Det är alltså inte bara fördelaktigt att investera i småbolagsfonder. När börsen går bra så premieras ofta tillväxtaktier, men i sämre tider kan de också påverkas mer negativt när det är viktigare med stabila företag. Avgiften är också ofta något högre i småbolagsfonder vilket gör att det blir extra känsligt när börsen går ned istället för upp.

Slutsaten är alltså att det är värt att investera i småbolagsfonder för att få exponering mot mindre tillväxtbolag som annars kan vara svårt att själv hitta. Man ska dock vara uppmärksam på avgifterna och vara beredd på att de kan vara mer volatila, speciellt i börsnedgångar. Du bör alltså ha en längre tidshorisont för ditt sparande när du investerar i småbolagsfonder.

Lämna en kommentar