Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan är ej finansiell rådgivning och innehåller annonslänkar till Nordnet, Avanza, Savr & Lysa.

Räntefonder: Ett alternativ till aktiefonder

Som ett alternativ till vanliga aktiefonder finns även räntefonder. Räntefonder placerar sina tillgångar i olika typer värdepapper som ger ränta. Beroende på vad för typ av räntor som fonden investerar i finns det olika typer av räntefonder.

👋. Tips för dig som vill spara i fonder

SAVR (reklamlänk) erbjuder samma fonder som din bank, men med 30-50% lägre avgifter!

Lysa (reklamlänk) är den mest populära fondroboten på den svenska marknaden.

De olika räntefonderna påverkas alla av den ekonomiska marknaden och det aktuella ränteläget. Räntefonder har överlag lägre risk än aktiefonder, men som alla finansiella produkter innebär det alltid en risk och räntefonder kan såväl öka som minska i värde.

Vad är en räntefond?

En räntefond är en typ av fond som placerar sina tillgångar i räntebärande värdepapper. Det kan vara olika typer av lån, såsom statsskuldväxlar och exempelvis stats-, fastighets- och kommunobligationer. Det innebär förenklat att man investerar i lån till olika institutioner. Genom att låna ut pengar får man en ränta som avkastning. Räntan på obligationerna är bestämd på förhand när de köps och har en specificerad löptid, alltså hur länge de gäller.

Precis som alla fonder vet man aldrig exakt vad avkastningen kommer bli. Även om räntan är bestämd i en obligation så kan kommande obligationer ha andra villkor och beror till stor del också på ränteutvecklingen. En obligation kan också förfalla och innebära en förlust för fonden. Varje räntefond är såklart också individuell och avkastningen beror också på förvaltarens val.

Skillnaden mellan olika räntefonder är dock sällan särskilt stor när det kommer till avkastning (så länge det är samma typ av räntefond). Det man ska tänka på när man investerar i räntefonder är därför, som oftast, att avgiften är låg. Det är dock stora skillnader mellan de räntefonder med hög och låg avkastning.

Bra att tänka på: Räntefonder påverkas av hur räntan ändras. Långa räntefonder minskar till exempel i värde när räntan stiger. Du behöver alltså förstå hur din räntefond påverkas när räntan förändras innan du köper en räntefond.

Bästa räntefonderna

Vilken som är den bästa räntefonden beror på vad du är ute efter. Många investerar i räntefonder med avsikten att hålla risken låg, vilket gör att den bästa räntefonden inte nödvändigtvis är den som ger högst avkastningen. Att avgöra vilken som är lägst risk är dock svårt, då är det bättre att använda Avanzas fondlista och sortera efter deras riskbedömning.

Om man istället tittar på de räntefonder som gått bäst ärr det lättare. Den räntefond som har gått bäst de senaste åren är dock ingen garanti för att den kommer prestera lika bra i framtiden. Här är ett urval av de fonder som gått bäst de senaste 5 åren (September 2021):

Bäst räntefonder sett till avkastning senaste 5 åren

 • Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc USD – 48,5%
 • Franklin Gulf Wealth Bond A(acc) USD – 43,5%
 • CS (Lux) Global Bal Convert Bd B USD – 43,1%
 • MS INVF US Dollar High Yield Bond A – 33,9%
 • MS INVF US Dollar Short Dur HY Bd A – 33,2%

Flera av de räntefonder som gått bäst är utfärdade i amerikanska dollar, vilket gör att de även fått en positiv valutaeffekt eftersom dollarn ökat i värde gentemot svenska kronan.

Korta och långa räntefonder

Det finns två typer av räntefonder, långa och korta. Skillnaden handlar om löptiderna, alltså hur länge lånet är satt till. När löptiden tar slut så betalas lånet tillbaka till utlånaren. Långa räntefonder har löptider på längre än ett år, medan korta har en löptid på mindre än ett år.

Långa räntefonder

Långa räntefonder köper räntebärande värdepapper som har löptid på längre än 1 år. Oftast innebär det en högre andel statsobligationer i fonden. Långa räntefonder kallas också även för obligationsfonder. Eftersom löptiden är längre för långa räntefonder löper de också större sannolikhet att utsätts för förändringar under tiden. Ränteförändringar är därför av större betydelse för långa räntefonder.

Det innebär att om du har köpt en lång räntefond och räntan går ned, så kommer värdet på räntefonden öka eftersom räntorna är satta högre än den nya. Det motsatta gäller såklart också, så om räntan ökar så minskar värdet på fonden eftersom fondens innehav är sämre än om du investerar i andra obligation vid den tidpunkten.

Korta räntefonder

Korta räntefonder investerar räntepapper som har en löptid på mindre än ett år. Det gör att den oftare investerar i andra typer av värdepapper jämfört med långa räntefonder. Korta räntefonder placerar i vad som kallas penningmarknaden, till exempel statsskuldväxlar.

Räntan blir också lägre eftersom de har en kortare tidshorisont, vilket gör att det passar bättre om du vill göra kortsiktiga placeringar där du behöver pengarna inom en snar framtid. Korta räntefonder påminner mer om ett vanligt sparkonto, men fortfarande med en viss risk för nedgång såväl som en liten avgift.

Valutan kan påverka räntefonder

Precis som när du köper andra tillgångar, ex. aktier, så påverkas du av valutakursen om du köper dem i en annan valuta. Dels så betalar du ofta en växlingsavgift när du köper och säljer, men du får också olika växlingskurser vid de olika tidpunkterna beroende på hur valutakursen ändras. Just valutarörelsen kan såklart även vara till din fördel om du exempelvis köper en räntefond i dollar som när du växlar tillbaka har ökat i värde, men det kan också vara en risk som gör att avkastningen blir sämre. Oavsett hur valutan ändras kan du vara säker på att den kommer att påverka dig.

När det kommer till räntefonder så är det tydligt vilken valuta den handlas i och det brukar även stå med som en del i fondens namn. Just räntefonder påverkas sedan såklart också av just det landets räntepolitik. Så om räntan i Sverige är låg, så kanske det land som fonden verkar i har hög ränta och som rör sig mycket. Kolla därför alltid vilket land och valuta fonden är satt i.

Fördelar med räntefonder

 • Lägre risk generellt jämfört med många aktiefonder
 • Ett alternativ när du vill ha pengarna inom en nära framtid
 • Oftast bättre avkastning än sparkonto (men med viss risk för negativ avkastning)

Nackdelar med räntefonder 

 • Sämre förutsättningar för hög avkastning
 • Sämre alternativ när räntan är låg
 • Valutarisk vid köp av utländska räntefonder

Är det bra att spara pengar i räntefonder?

När ska man investera i en räntefond?

Kan man förlora pengar på räntefonder?

Ja, du kan alltid förlora pengar som du investerar i fonder och andra finansiella instrument. Bara för att risken anses vara lägre än i vanliga aktiefonder finns det definitivt flertalet risker och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade beloppet.

Lämna en kommentar