Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Sidan är ej finansiell rådgivning och innehåller annonslänkar till Nordnet, Avanza, Savr & Lysa.

NAV: Fondkursen som visar värdet på en fond

När du handlar med fonder så finns det inget pris som sätts av köpare och säljare, utan istället bestäms priset utifrån fondkursen. Det är detta som kallas NAV.

👋. Tips för dig som vill spara i fonder

SAVR (reklamlänk) erbjuder samma fonder som din bank, men med 30-50% lägre avgifter!

Lysa (reklamlänk) är den mest populära fondroboten på den svenska marknaden.

Hur man beräknar NAV för en fond

Kursen för en fond sätts genom att man lägger ihop fondens totala tillgångar, drar av avgifterna och sedan delar med antalet fondandelar som fonden har. Detta görs vanligtvis dagligen och är det som sätter vilket pris fonden handlas i och visar på dess utveckling.

NAV-kurs = (Fondens Tillgångar – Avgifter) / Antal Fondandelar

Uträkning av NAV

Att man drar av avgifterna innan man beräknar NAV innebär att när du kollar på en fonds utveckling så är avgifterna redan dragna. Det gör att du egentligen inte behöver tänka på hur stora avgifterna är när du jämför fonder utan bara kan fokusera på dess utveckling och avkastning.

Vad NAV står för

NAV står för Net Asset Value, vilket kan översättas till Nettoandelsvärde. Det betyder med andra ord hur mycket en andel är värd efter avdrag (netto).

När sätts fondkursen?

Varje dag som börsen är öppen påverkas en fond eftersom det är då dess tillgångar ökar eller minskar i värde. Fondkursen beräknas också därför vanligtvis varje börsdag efter stängning, men det är upp till respektive fond vilken bryttid man har för beräkningen. Jämför man dag för dag kan det göra att det blir lite ojämn jämförelse, men över längre tid spelar det ingen roll.

Är det en privat fond så kan det vara att värdet istället uppdateras vecko-, månads- eller kvartalsvis eftersom det kanske sker manuellt eller handlas vid färre tillfällen, och det då inte finns något syfte med att få en daglig uppdatering.

Måste man köpa hela fondandelar?

När du köper en fond så köper du ett visst antal fondandelar. Dessa är inte fasta på samma sätt som aktier och du kan därför också köpa mindre delar. För att beräkna hur många fondandelar du köper så tar du och delar summan du ska köpa för med fondkursen (NAV). Det du får ut är så många andelar du kommer köpa.

Hur många andelar du köper spelar egentligen ingen större roll, men kan underlätta om du själv vill räkna på hur en fonds utveckling påverkar din avkastning.

Exempel på uträkning av fondandelar

Du köper en fond för 20 000 kr och fondens NAV är 197 kr. Det innebär att du köper 101,5228 andelar eftersom 20000 / 197 = 101,5228

Köpesumman / Fondkursen = Antal andelar

Uträkning av antal fondandelar

Vad ska man med NAV till?

Egentligen ingenting eftersom det precis som priset på en aktie inte är jämförbart eller kan användas för att jämföra med en annan fond. Du kan använda för att förutse vad priset kommer bli om du jämför med fondens innehav, men i slutändan kommer du ändå få betala priset som sätts vid nästa avstämning så det ger dig ingen fördel mer än att du vet vad det kommer vara.

Lämna en kommentar